Xu hướng ngành Hóa học trong năm 2022 và tương lai

Hóa học là một trong những ngành vừa là khoa học cơ bản, vừa là khoa học ứng dụng cốt lõi của nền văn minh loài người. Hóa học có lịch sử lâu đời, thành tựu của các ngành, các lĩnh vực trong xã hội không thể tách rời với thành tựu của hóa học.

Nếu lĩnh vực hóa học trong năm 2021 được tóm gọn trong một từ, thì từ đó sẽ là “tăng trưởng”. Sau một năm quan trọng trước đó, đầy thách thức của y tế và nhu cầu lớn từ những người trong lĩnh vực nghiên cứu hóa chất và dược phẩm, năm 2021 chứng kiến ​​những bước tiến lớn của ngành hóa học. Bước sang năm 2022 và những năm tiếp theo, ngành hóa học sẽ tiếp tục tăng trưởng, kéo theo sự phát triển của các ngành và các lĩnh vực khác. Một trong những xu hướng phát triển của ngành hóa học là sản xuất hóa chất bền vững, thân thiện với môi trường và kiểm soát chất lượng sản phẩm, chất lượng môi trường thông qua hoạt động kiểm nghiệm.

Tiết dạy thực hành kiểm nghiệm của trường cao đẳng Công Thương miền Trung

Thứ nhất, phát triển của ngành hóa học là sản xuất hóa chất bền vững, thân thiện với môi trường:

Với áp lực liên tục buộc các chính phủ và tổ chức trên toàn thế giới phải tập trung nỗ lực vào đời sống và sản xuất bền vững, đặc biệt là nhờ những tiến bộ gần đây đạt được tại cuộc họp COP26, ngành công nghiệp hóa học sẽ phải chú trọng đến tính bền vững và thân thiện môi trường.

Một trong những lĩnh vực quan trọng nhất đối với nhiều công ty hóa chất vào năm 2022 sẽ tập trung vào quá trình khử cacbon trong quá trình sản xuất. Điều này sẽ tập trung vào nghiên cứu, xem xét các cách mà họ có thể giảm lượng carbon được tạo ra do các hoạt động kinh doanh nói chung và sản xuất hóa chất. Sẽ tăng cường đầu tư vào các công nghệ tái chế; tìm cách giảm lượng khí thải và giảm thiểu chất thải nhựa xảy ra như một phần của hoạt động kinh doanh như các hoạt động thông thường.

Nhưng ngoài ra, các công ty cũng sẽ xem xét các cách mà họ có thể cải thiện tính bền vững bên ngoài các hệ thống nội bộ của họ. Nhiều công ty sẽ tìm cách hiểu và tìm cách giúp khách hàng của họ giảm lượng khí thải carbon và cách họ có thể hợp tác để cải thiện các quy trình phát triển bền vững kết hợp của họ.

Do đó, vào năm 2022, bạn có thể mong đợi sẽ thấy nhiều công ty và những người đóng vai trò quan trọng trong ngành sản xuất hóa chất tạo ra các mục tiêu và kế hoạch xung quanh việc giảm thiểu chất thải hóa học và khí thải.

Thứ hai là kiểm soát chất lượng sản phẩm, chất lượng môi trường thông qua hoạt động kiểm nghiệm:

Đây là lĩnh vực đặc biệt quan trọng, là sứ mệnh của ngành hóa học giúp kiểm soát và đảm bảo chất lượng môi trường, nguyên liệu đầu vào, sản phẩm trung gian và sản phẩm đầu ra của tất cả các công ty, xí nghiệp sản xuất có hoạt động kiểm nghiệm.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để kiểm soát chất lượng môi trường, muốn kiểm soát chất lượng môi trường thì các công ty sản xuất phải tuân thủ các quy định về môi trường. Công cụ để kiểm soát là kiểm nghiệm chất lượng môi trường. Do đó, ngành hóa học nói chung và hóa phân tích nói riêng có sứ mệnh đặc biệt quan trọng để kiểm tra, giám sát chất lượng môi trường.

Một vấn đề khác là làm thế nào để kiểm tra nguyên liệu đầu vào, sản phẩm trung gian và sản phẩm đầu ra trong sản xuất. Vấn đề này, không thể tách rời hoạt động QA (bảo đảm chất lượng) và QC (Kiểm soát chất lượng). Chẳng hạn, muốn bán rau, hoa, quả vào siêu thị hoặc xuất khẩu thì nhất thiết định kỳ phải kiểm tra tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật; một lô dược phẩm trước, trong và sau sản xuất bắt buộc phải kiểm nghiệm, ….

Tóm lại, hóa học nói chung và hóa phân tích nói riêng có sứ mệnh đặc biệt quan trọng để đảm bảo chất lượng cuộc sống. Xã hội ngày càng phát triển, chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao, nhiều vật liệu mới được tạo ra,…. thì không thể tách rời ngành công nghệ hóa học.

                                                                                                                                                                     TS. Võ Anh Khuê

Tham khảo: https://oxfordsummercourses.com/articles/trends-in-chemistry/?zarsrc=1303&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

Gọi điện thoại
0905339749