Phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật đạt chuẩn cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của Mitc

Nuôi cấy mô tế bào thực vật là quy trình sử dụng các kĩ thuật nhằm phát triển từ một nhóm tế bào mô thực vật thành rất nhiều thực vật hoàn chỉnh trong phòng thí nghiệm, và sinh trưởng phát triển bình thường như các cây khác. Mỗi quá trình, giai đoạn của nuôi cấy mô sẽ có các yêu cầu khác nhau và sử dụng các trang thiết bị khác nhau.

Với phương châm học đi đôi với  hành, trường Cao đẳng Công thương miền Trung đã đầu tư phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật đạt chuẩn cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 để đào tạo ngành sinh học ứng dụng trình độ trung cấp. Học ngành Sinh học ứng dụng của Mitc, bạn sẽ có nhiều cơ hội việc làm hoặc tự khởi nghiệp.

Một số hình ảnh về cơ sở vật chất hiện đại của phòng như sau:

Phòng nuôi cây mô

                                                                                                    Tủ cấy mô                                                                                              Nồi hấp tiệt trùng

Phòng thí nghiệm nuôi cấy mô của MITC đã nuôi cấy hàng ngàn cây mô và trồng thực nghiệm thành công như: Phong lan, hồng môn, chuối Nam Mỹ, các loại cây mun, ba kích, ……

                                 

                                                                                 Nuôi cấy mô chuối Nam mỹ

.                                                                                                                                                          ThS. Phan Thụy Trúc Như

Gọi điện thoại
0905339749