Xanh hóa trong giáo dục nghề nghiệp của MitC

Giáo dục là quốc sách hàng đầu của mỗi Quốc gia, thông qua giáo dục sẽ nâng tầm vị thế của Quốc gia. Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, bên cạnh việc nâng tầm kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp thì trong các chuẩn đầu ra của từng ngành đều quy định người học phải được giáo dục về xanh hóa, hội nhập, số hóa và đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0.

Xanh hóa môi trường là một khái niệm được hiểu đầy đủ là làm cho môi trường Xanh-Sạch-Đẹp. Nó phong phú, đa dạng về phương pháp nhưng kết quả đạt được phải rất cụ thể là làm thế nào và làm gì để tạo được một môi trường Xanh-Sạch-Đẹp. Cũng có thể định nghĩa:“xanh” và “xanh hóa” được hiểu theo nghĩa tập trung phát triển bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường.

Tuân thủ quy định về xây dựng chuẩn đầu ra các ngành/nghề, tất cả các ngành/nghề của trường Cao đẳng Công Thương miền Trung (MitC) đều thực hiện nội dung xanh hóa. Người học không chỉ được học một mô đun chuyên sâu về lĩnh vực xanh hóa từ các chuyên gia hàng đầu về môi trường mà còn được giáo dục xanh hóa trong từng môn học và đặc biệt được học tập trong không gian xanh của nhà trường.

Người học trải nghiệm không gian xanh của MitC

        Học mô đun xanh hóa của MitC, người học được đào tạo các kỹ năng làm cho môi trường xanh-sạch-đẹp, từ đó góp phần làm tăng chỉ số hạnh phúc trong học tập và cuộc sống. Các em sẽ được trực tiếp trải nghiệm các phương pháp tái chế rác thải thành các sản phẩm hữu ích như nước tẩy rửa sinh học, phân compost,…. trải nghiệm các giải pháp hữu ích để sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, nguồn tài nguyên.

Một không gian xanh của MitC để người học trải nghiệm

Xanh hóa sân vận động

Như vậy, trong thế giới hiện đại để sinh tồn và phát triển thì xanh hóa môi trường gắn liền với tất cả các hoạt động của con người. Mọi sự việc làm trái với xanh hóa môi trường đều bị xử phạt và lên án. Những năm gần đây, hiện nay và tương lai xanh hóa môi trường là vấn đề được quan tâm hàng đầu của tất cả các quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, từ lâu đã quan tâm đến công tác xanh hóa môi trường. Đến với MitC, người học sẽ thực sự sống, học tập và trải nghiệm trong không gian xanh của Nhà trường.

                                                                                                                                                                      TS. Võ Anh Khuê

Gọi điện thoại
0905339749