Thông tin ngành Quản lý đất đai

Mã ngành: 6510401

Bậc đào tạo: Cao đẳng chính quy

Thời gian đào tạo: 2,5 năm
Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT.

  • Tổng quan về ngành

Ngành Quản lý đất đai là tổng thể các hoạt động có tổ chức bằng quyền lực nhà nước thông qua các phương pháp và công cụ thích hợp để tác động đến quá trình khai thác sử dụng đất đai sao cho hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

  • Mục tiêu đào tạo

*Kiến thức

Áp dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tế cuộc sống và các hoạt động chuyên môn;

Có hiểu biết sâu về kiến thức cơ sở của ngành, gồm: Trắc địa cơ sở, Bản đồ học, Bản đồ địa chính, Pháp luật đất đai, ….. tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với công nghệ mới;

Có kiến thức chuyên ngành sâu phù hợp với yêu cầu của xã hội, của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai, như: Quản lý nhà nước về đất đai, Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn, Định giá đất, Đánh giá đất đai, Thuế nhà đất, Thanh tra kiểm tra, Tin học ứng dụng, Hệ thống thông tin đất,…;

Nắm được các nguyên lý cơ bản trong việc quản lý, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên đất đai theo hướng tiết kiệm, hợp lý và bền vững.

*Kỹ năng

Vận dụng đúng các các văn bản pháp quy và chính sách của nhà nước về lĩnh vực quản lý đất đai như Luật đất đai, đánh giá đất, định giá đất, quy hoạch sử dụng đất, phân hạng đất, thanh tra kiểm tra đất đai,… để thực hiện các công việc trong hệ thống quản lý đất đai của nhà nước;

Thực hiện công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai và thanh tra việc quản lý sử dụng đất đúng pháp luật. Thực hiện đúng trình tự giao đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất…;

Có khả năng tham gia phân tích và đề xuất các biện pháp giải quyết các vấn kỹ thuật thuộc lĩnh vực đất đai;

Sử dụng được các loại bản đồ phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai như bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, bản đồ tài nguyên,…

*Thái độ

Phẩm chất đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp cao;

Thái độ làm việc nghiêm túc, tác phong công nghiệp, có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ và công tác;

Thái độ giao tiếp lịch sự, có ý thức xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tích cực.

  • Nội dung chương trình:

Kiến thức cơ sở: Trắc địa cơ sở, Đất và bảo vệ đất, Hệ thống canh tác, Bản đồ học.

Kiến thức chuyên ngành chính: Tin học quản lý đất đai, Luật đất đa, Giao đất và thu hồi đất, Quy hoạch sử dụng đất, Định giá đất, Đăng ký và thống kê đất đai, Thanh tra, Kiểm tra đất đai, Hệ thống thông tin đất đai (LIS), Đo đạc địa chính, Quản lý nhà nước, Hệ thống thông tin địa lý (GIS), Kinh tế đất, Thị trường bất động sản.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh TOEIC 350 +
Tin học: Chứng chỉ Tin học quốc gia trình độ A

Kiến thức và kỹ năng khác: Kỹ năng giao tiếp và ứng xử, kỹ năng làm hồ sơ và phỏng vấn xin việc làm, lập kế hoạch và thuyết trình các vấn đề liên quan

  • Cơ hội nghề nghiệp cho ngành Quản lý đất đai

Sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý đất đai, người học có thể làm nhân viên tại các cơ quan, đơn vị sau:

Các sở, phòng Tài nguyên môi trường và ban địa chính (xã, phường);

Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quy hoạch đất đai, đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, điều tra, đánh giá tài nguyên đất, điều tra xây dựng giá đất và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bất động sản;

Các công ty, đơn vị khác có liên quan đến lĩnh vực ngành Quản lý đất đai.

Chọn Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung là sự lựa chọn đúng đắn của bạn!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
0905339749