Ngành Công nghệ kỹ thuật địa chất – Thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao

Công nghệ kỹ thuật địa chất là môn khoa học nghiên cứu về Trái đất, các vật liệu hình thành Trái đất, cấu trúc của những vật liệu đó, và các quá trình hoạt động của chúng. Nó bao gồm các nghiên cứu về nguồn gốc các sinh vật trên hành tinh của chúng ta. Một phần quan trọng của địa chất học là nghiên cứu về thành phần, nguồn gốc, các quá trình, cấu trúc của Trái Đất đã thay đổi như thế nào theo thời gian nhằm phục vụ phát triển bền vững cơ sở hạ tầng, khai thác hợp lý các tài nguyên thiên nhiên và phòng chống giảm thiểu các tai biến do thiên nhiên gây ra.

Công nghệ kỹ thuật địa chất

  • Chương trình, mục tiêu đào tạo ngành

Hoàn thành chương trình đào tạo công nghệ kỹ thuật địa chất, SV có khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản và các kiến thức khoa học kỹ thuật đã học để nhận biết, phân tích và giải quyết sáng tạo các vấn đề kỹ thuật liên quan

* Kiến thức:

Được trang bị đầy đủ hệ thống kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành. Ngoài ra, còn được cung cấp các kiến thức lĩnh vực liên quan: Công nghệ khai thác khoáng sản; Tai biến môi trường và Khoan thăm dò địa chất; Sử dụng thành thạo tin học ứng dụng ngành làm công cụ phát triển chuyên môn.

* Kỹ năng:

– Nhận biết và mô tả các loại đất, đá, khoáng sản và địa hình thông dụng, phổ biến ở ngoài thực địa; Thu thập tài liệu địa chất tại các vết lộ và các công trình địa chất; Thực hiện lấy các loại mẫu, các thí nghiệm ở ngoài hiện trường; gia công, phân tích, thí nghiệm mẫu ở trong phòng về Địa chất khoáng sản, địa chất thủy văn, địa chất công trình…

– Sử dụng thành thạo các loại phương tiện chuyên môn: Búa, địa bàn, thước dây, thiết bị định vị GPS, máy tính, phần mềm Map, AutoCAD, các loại bản đồ địa hình, bản đồ chuyên môn, thiết đồ các công trình địa chất;

– Chỉnh lý và thành lập các tài liệu địa chất ở vết lộ, tuyến khảo sát địa chất và các công trình địa chất; Biên vẽ bản đồ chuyên môn địa chất;

– Tính trữ lượng tài nguyên các mỏ khoáng sản; Tính các chỉ tiêu cơ lý của đất, đá và các thông số địa chất thủy văn;

– Thiết kế, tổ chức thi công và giám sát thi công các công trình Địa chất; Viết báo cáo Địa chất công trình, địa chất   thủy văn, địa chất thăm dò khoáng sản;

– Có kỹ năng làm việc theo tổ hoặc nhóm.

Công nghệ kỹ thuật địa chất

  • Cử nhân Công nghệ kỹ thuật địa chất có thể làm việc ở đâu?

– Đảm bảo 100% sinh viên sau khi tốt nghiệp đều có việc làm ổn định, và có thể làm việc tại: Các Trung tâm, Liên đoàn Điều tra và Quy hoạch tài nguyên nước; Địa chính, quản lý đô thị, các công ty đo đạc bản đồ, các doanh nghiệp xây dựng, giao thông, thủy lợi, các công ty trung tâm khảo sát địa hình, địa chất, địa chất công trình,…

– Các sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải và các cơ quan quản lý Nhà nước khác về các lĩnh vực trắc địa – địa chất; Viện nghiên cứu địa chất và khoáng sản, trung tâm nghiên cứu Khoa học và Công nghệ;

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
0905339749