Chương trình đào tạo sơ cấp nghề Khảo sát địa hình

Tên nghề: Khảo sát địa hình

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Hình thức đào tạo:  Chính quy

Đối tượng tuyển sinh:

– Độ tuổi: từ 15 tuổi trở lên

– Sức khoẻ: Có đủ sức khoẻ để học tập.

– Trình độ học vấn: Tốt nghiệp THCS trở lên.

Số lượng môn học / mô đun đào tạo:5 Môn học

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

1.Mục tiêu đào tạo

1.1. Kiến thức:

– Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, công dụng, các thông số kỹ thuật và sai số của các loại máy trắc địa thông dụng như: Máy kinh vĩ, máy thủy bình, máy toàn đạc điện tử

– Liệt kê được các đơn vị đo lường, các hệ toạ độ thường dùng trong trắc địa;

– Trình bày được khái niệm về bản đồ, bình đồ, mặt cắt công trình xây dựng;

– Phân tích được quy trình, phương pháp xây dựng lưới khống chế theo phương pháp truyền thống và theo công nghệ GNSS;

– Trình bày được quy trình đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình,  bình đồ khu vực;

– Trình bày được quy trình sử dụng các phần mềm trắc địa vào thành lập bản đồ địa hình, bình đồ khu vực

1.2. Kỹ năng:

– Sử dụng thành thạo các loại máy trắc địa thông dụng như: Máy kinh vĩ, máy thủy bình, máy toàn đạc điện tử, máy định vị vệ tinh GNSS;

– Xây dựng được lưới khống chế đo vẽ

– Sử dụng thành thạo các phương pháp đo góc, đo khoảng cách, đo toạ độ, đo độ cao;

– Đo vẽ, thành lập được bản đồ địa hình, bình đồ khu vực

– Vận dụng thành thạo các quy trình, quy phạm và tiêu chuẩn kỹ thuật trong đo đạc bản đồ;

– Sử dụng thành thạo các phần mềm trắc địa vào thành lập bản đồ địa hình, bình đồ khu vực

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

– Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, lao động có kỹ thuật, lao động có chất lượng và năng suất cao, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp;

– Có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức bảo vệ của công;

– Luôn chấp hành các nội quy, qui chế của đơn vị.

1.4. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

– Xây dựng lưới khống chế đo vẽ;

– Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình;

– Đo vẽ, thành lập bình đồ khu vực;

– Đo vẽ mặt cắt công trình;

2. Thời gian của khóa học

– Thời gian đào tạo : 03 tháng

– Thời gian học tập : 10 tuần

– Thời gian thực học tối thiểu : 360 giờ.

– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp: 16 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 6 giờ)

3. Danh mục môn học/mô đun đào tạo, thời gian và phân bổ thời gian

Mã MH, MĐ Tên môn học,  mô-đun Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
 Các môn học, mô-đun đào tạo nghề        
MH01 Trắc địa cơ sở 30 28 2
MH02 Thực tập Trắc địa cơ sở 135 15 115 5
MH03 Xây dựng lưới khống chế 120 57 57 6
MH04 Thành lập bản đồ địa hình số 75 14 58 3
Tổng cộng 360 114 230 16
Gọi điện thoại
0905339749