Thông tin nghề Công nghệ Kỹ thuật Trắc địa

  1. Nghề Công nghệ kỹ thuật Trắc địa – Họ là ai?

Là người thực hiện các công việc đo đạc thành lập các loại bản đồ như: bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, các bản vẽ mặt cắt.. phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( Sổ đỏ, sổ hồng), phục vụ cấp phép quy hoạch sử dụng đất, phục vụ khảo sát thiết kế các loại công trình, phục vụ công tác thăm dò khoáng sản .

Thực hiện công tác đo đạc, định vị, bố trí để xây dựng các công trình như: Nhà máy điện mặt trời, điện gió; Nhà xưởng, nhà cao tầng, các con đường, cầu cống, đê đập, kênh mương, công trình ngầm, hầm..

  1. Những phẩm chất cần thiết

– Có tinh thần đồng đội

– Sử dụng thành thạo các thiết bị đo đạc

– Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác trong đo đạc

– Trung thực với kết quả đo

  1. Bản chất công việc

– Làm việc độc lập: Thực hiện các công việc lập dự toán chi phí đo đạc, thiết kế chương trình đo, xử lí số liệu đo, biên tập bản đồ, bản vẽ.

– Làm việc nhóm: Phối hợp với các thành viên trong nhóm để thực hiện các công việc đo đạc khảo sát ở thực địa; định vị, bố trí các công trình ở hiện trường.

-Có kiến thức cơ bản về đo đạc: Sử dụng thành thạo các thiết bị đo đạc để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Vận dụng và phối hợp các phương pháp đo đạc để giải quyết từng công việc cụ thể

– Đam mê học hỏi, cập nhật thông tin: Thường xuyên cập nhật các thiết bị đo đạc mới, các chương trình đo mới, các phần mềm xử lí số liệu mới, các quy định quy phạm mới.

  1. Việc làm

Đo đạc bản đồ địa chính: Thực hiện đo đạc từng thửa đất, từng ngôi nhà để thành lập bản đồ địa chính, thành lập tờ trích đo thửa đất phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng), phục vụ công tác thu hồi đất, cho thuê đất…

Đo đạc bản đồ địa hình: Thực hiện đo đạc chi tiết bề mặt địa hình để thành bản đồ địa hình, để vẽ mặt cắt phục vụ công tác cấp phép quy hoạch, phục vụ thiết kế công trình…

Đo đạc công trình: Thực hiện đo đạc, bố trí, định vị công trình từ bản vẽ ra thực địa; hướng dẫn công nhân thi công, đo đạc đánh giá sự biến dạng, dịch chuyển của công trình.

                                                                                                                                                       CN. Phạm Minh Tốt

Gọi điện thoại
0905339749