Thông tin nghề Công nghệ kỹ thuật hóa học

  1. Nghề Công nghệ kỹ thuật hóa học – Họ là ai?

Nghề Công nghệ kỹ thuật hóa học là nghề đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đạt chuẩn về kỹ thuật, công nghệ và thiết bị liên quan đến hóa chất và kiểm nghiệm. Nghề này đã có từ lâu đời và trở thành nền tảng khoa học áp dụng trong mọi mặt của đời sống, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, phát triển kỹ thuật công nghiệp, nông nghiệp, chế biến thực phẩm và nhiều lĩnh vực khác có liên quan đến hóa chất như: Kiểm nghiệm, phân bón, dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm, nước uống, xử lý nước,….

  1. Những phẩm chất cần thiết

– Tuân thủ đúng quy trình kiểm nghiệm có sẵn.

– Sử dụng thành thạo các dụng cụ trong phòng kiểm nghiệm.

– Tích cực, chủ động trong công việc.

– Trung thực với kết quả kiểm nghiệm.

-Tuân thủ các quy định về Luật hóa chất.

  1. Bản chất công việc

– Làm việc độc lập: Làm đúng quy trình kiểm nghiệm có sẵn.

–  Làm việc nhóm: Phối hợp với các thành viên trong nhóm từ khâu lấy mẫu, lưu mẫu, kiểm nghiệm và trả kết quả.

– Kiến thức chuyên sâu về kiểm nghiệm: Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị trong phòng kiểm nghiệm, pha chế được các loại hóa chất, kiểm nghiệm được mẫu theo quy trình, tính toán được kết quả.

-Kiến thức về sử dụng, sản xuất các sản phẩm liên quan đến hóa chất.

– Đam mê học hỏi, cập nhật thông tin: Thường xuyên cập nhật các quy trình kiểm nghiệm mới, rèn luyện kỹ năng sử dụng thiết bị kiểm nghiệm hiện đại.

  1. Việc làm

– Lấy mẫu: Lấy một phần nhỏ trong đối tượng phân tích, sau đó bảo quản và giao cho bộ phận kiểm nghiệm.

– Kiểm nghiệm chất lượng: Sử dụng các quy trình có sẵn để kiểm nghiệm các chỉ tiêu trong đối tượng phân tích, sau đó so sánh với các tiêu chuẩn, cuối cùng là đánh giá chất lượng của đối tượng phân tích (thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm và các đối tượng khác).

– Sản xuất sản phẩm: Tham gia vào công việc sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, nước tẩy rửa, polime và các công việc khác có liên quan đến hóa học.

– Xử lý nước thải: Vận hành được hệ thống xử lý nước thải.

  1. Học phí

– Học sinh chỉ có bằng tốt nghiệp THCS: Miễn 100% học phí.

– Học sinh đã tốt nghiệp THPT: Giảm 70% học phí.

Gọi điện thoại
0905339749