Thông tin ngành Công nghệ Kỹ thuật địa chất

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT

MIỄN 100% HỌC PHÍ

Mã ngành: 6510901
Bậc đào tạo: Cao đẳng chính quy

Thời gian đào tạo: 2,5 năm
Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT.

– Mô tả ngành, nghề:

Nghề Công nghệ kỹ thuật Địa chất trình độ cao đẳng là nghề đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật thực hiện thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; khảo sát Địa chất công trình – Địa chất thủy văn phục vụ xây dựng công trình, cung cấp nước sinh hoạt, nước công nghiệp, nông nghiệp. Nhiệm vụ chính của nghề là thăm dò, lập đề án, viết báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản dùng làm vật liệu xây dựng thông thường, thác và chế biến khoáng sản, phân tích mẫu khoáng sản; tư vấn, thiết kế, xử lý nền và móng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ điện, thuỷ lợi, phân tích mẫu cơ lý đất đá, đánh giá tiềm năng trữ lượng nước dưới đất, thiết kế hệ thống khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.

– Vị trí việc làm sau

Người tốt nghiệp nghề Công nghệ kỹ thuật Địa chất trình độ cao đẳng có vị trí việc làm:

+ Tư vấn về hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản.

+ Lập đề án, viết báo cáo thăm dò và đánh giá trữ lượng, chất lượng khoáng sản; Làm giám đốc điều hành mỏ, chế biến vật liệu xây dựng thông thường cho các công ty, doanh nghiệp thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản.

+ Tư vấn, khảo sát, đánh giá nền móng; thiết kế vật liệu địa kỹ thuật; gia cố nền đất, xử lý địa chất động lực công trình tại các công ty tư vấn xây dựng, giao thông, thủy lợi, thủy điện.

+ Kỹ thuật địa chất tại các Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước dưới đất, các Liên đoàn và đoàn địa chất ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam, các sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Thực hiện phân tích mẫu khoáng sản, mẫu cơ lý đất đá trong phòng phân tích, thí nghiệm của các Viện nghiên cứu; trung tâm Khoa học và Công nghệ; các công ty tư vấn xây dựng, giao thông, thủy lợi, thủy điện; các trường cao đẳng và đại học.

Một số hình ảnh của ngành Công nghệ Kỹ thuật địa chất

Cô Biện Thị Thái Ánh hướng dẫn sinh viên sử dụng kính hiển vi để phân tích mẫu thạch học

Cô Biện Thị Thái Ánh hướng dẫn sinh viên tìm hiểu mẫu khoáng vật

 

Cô Nguyễn Thị Xuân Ánh hướng dẫn sinh viên thực tập

Thầy Trần Thiện Thuật hướng dẫn sinh viên thực tập

 

Công nghệ kỹ thuật trắc địa

Gọi điện thoại
0905953746