ThS. Phạm Thị Ngọc Nga

I.  THÔNG TIN LIÊN HỆ

– Địa chỉ: 20/66 Phan Đăng Lưu, phường 9, Tp. Tuy Hoà, Phú Yên

– Điện thoại: 0906563331

– Email: ngocngabio@yahoo.com

II. GIỚI THIỆU VỀ THẠC SỸ PHẠM THỊ NGỌC NGA

Thạc sĩ Phạm Thị Ngọc Nga

Nhân viên Phạm Thị Ngọc Nga tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, trường đại học Khoa học Huế năm 2017. Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh quản lý tài nguyên và môi trường và thực hiện nhiều dự án về lĩnh vực môi trường.

III. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

1) Đại học
Tốt nghiệp ĐH năm 2009; Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học; Tại: Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh

2) Thạc sĩ
Tốt nghiệp thạc sĩ năm 2017; Chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Tại Đại học khoa học Huế.

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

04/2010- 3/2014: Nhân viên Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Phú Yên.

4/2014 – Hiện nay: Nhân viên khoa Công nghệ Hóa-Tài nguyên và Môi trường, trường cao đẳng Công Thương miền Trung.

V. CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY

VI. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Công nghệ sinh học, công nghệ môi trường

VII. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống cây dược liệu Ba Kích bằng công nghệ invitro. Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thị Ngọc Nga, thành viên: Ths. Lê Quốc Hội, năm 2017.

[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu quy trình sản xuất phân vi sinh vật phân giải lân trên cơ chất than bùn. Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thị Ngọc Nga, thành viên: Ths. Lê Quốc Hội, năm 2018.

[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu quy trình nhân giống Cúc đại đoá và lan Dendrobium bằng công nghệ in vitro. Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thị Ngọc Nga, thành viên: Ths. Lê Quốc Hội, ThS. Huỳnh Thị Ấu, năm 2019.

[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng vườn ươm cho cây đầu dòng và cây nuôi cấy mô. Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thị Ngọc Nga, năm 2019.

VIII. CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC

IX. GIÁO TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN

Gọi điện thoại
0905339749