KS. Nguyễn Tuấn Anh

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ

– Địa chỉ:  Phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên

– Điện thoại:

– Email: dodacmdc@gmail.com

II. GIỚI THIỆU VỀ KỸ SƯ NGUYỄN TUẤN ANH

Giảng viên Nguyễn Tuấn Anh tốt nghiệp chuyên ngành Địa chính tại đại học mỏ địa chất năm 2010. Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy quản lý đất đai, trắc địa và thực hiện nhiều dự án về lĩnh vực môi trường.

III. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

1) Đại học
Tốt nghiệp ĐH năm 2010, Chuyên ngành: Địa chính; Tại: Trường Đại học mỏ địa chất.

2) Thạc sĩ

3) Tiến sĩ
IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

11/2010- hiện nay: Giảng viên khoa Công nghệ Hóa-Tài nguyên và Môi trường, trường cao đẳng Công Thương miền Trung.

V. CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY

[1] Đo đạc địa chính, ngành: CNKT trắc địa, Quản lý đất đai, Năm bắt đầu dạy: 2010, Đối tượng: Sinh viên năm 2.

[2] Trắc địa cơ sở, ngành: CNKT trắc địa, Quản lý đất đai, Năm bắt đầu dạy: 2011, Đối tượng: Sinh viên năm 2.

[3] Viễn thám, ngành: Quản lý đất đai, Năm bắt đầu dạy: 2018, Đối tượng: Sinh viên năm 2.

[4] Hệ thống thông tin địa lý, ngành: Quản lý đất đai, Năm bắt đầu dạy: 2017, Đối tượng: Sinh viên năm 2.

VI. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Ứng dụng của viễn thám và GIS trong giám sát, quản lý tài nguyên, nông nghiệp, biến đổi khí hậu.

VII. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

VIII. CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC

IX. GIÁO TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN

Gọi điện thoại
0905339749