ThS. Huỳnh Thị Ấu

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ

– Địa chỉ: Phú Lâm, Tuy Hòa, Phú Yên.

– Điện thoại: 0913430007

– Email: auhuynh2102@gmail.com

II. GIỚI THIỆU VỀ THẠC SĨ HUỲNH THỊ ẤU

Thạc sĩ Huỳnh Thị Ấu

Thạc sĩ Huỳnh Thị Ấu tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Hóa phân tích tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế năm 2017, có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy chuyên ngành Hóa phân tích, Công nghệ vật liệu và quản lý phòng thí nghiệm Hóa.

III. QUÁTRÌNH ĐÀO TẠO

1) Đại học

Tốt nghiệp ĐH năm 2014; Chuyên ngành: Công nghệ vật liệu; Tại: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.

2) Thạc sĩ

Tốt nghiệp thạc sĩ năm 2017; Chuyên ngành: Hóa phân tích; Tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế năm 2017

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 04/2007 đến nay: Làm việc tại khoa Công nghệ Hóa-Tài nguyên và Môi trường, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung.

V. CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY

[1]. Thực tập cơ bản, Ngành: CNKT Hóa học, Năm bắt đầu dạy: 2007, Đối tượng: Sinh viên năm 2.

[2]. Thực tập chuyên môn, Ngành: CNKT Hóa học, Năm bắt đầu dạy: 2007, Đối tượng: Sinh viên năm 2.

[3]. Kỹ thuật phòng thí nghiệm, Ngành: CNKT Hóa học, Năm bắt đầu dạy: 2010, Đối tượng: Sinh viên năm 2.

[4]. Vật liệu Silicat, Ngành: CNKT Hóa học, Năm bắt đầu dạy: 2014, Sinh viên năm 2.

[5]. Vật liệu xây dựng, Ngành: CNKT Hóa học, Năm bắt đầu dạy: 2015, Đối tượng: Sinh viên năm 3.

[6]. Vật liệu xây dựng, Ngành: CNKT Hóa học, Năm bắt đầu dạy: 2016, Đối tượng: Sinh viên năm 3.

[7]. Quá trình thiết bị, Ngành: CNKT môi trường, Năm bắt đầu dạy: 2017, Đối tượng: Sinh viên năm 2.

[8] Kiểm nghiệm mỹ phẩm, dược phẩm, Ngành: CNKT hóa học, Năm bắt đầu dạy: 2017, Đối tượng: Sinh viên năm 3.

[9]. Xử lý số liệu, Ngành: CNKT hóa học, Năm bắt đầu dạy: 2017, Đối tượng: Sinh viên năm 2.

[10]. Phân tích cơ sở 1,2, Ngành: CNKT hóa học, Năm bắt đầu dạy: 2018, Đối tượng: sinh viên năm 2.

VI. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Hóa phân tích và Công nghệ vật liệu

VII. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

[1]. Sáng kiến cấp cơ sở: Thiết kế và chế tạo tủ bảo vệ hệ thống chưng cất. Chủ nhiệm: Huỳnh Thị Ấu, năm 2015.

[2]. Sáng kiến cấp cơ sở: Thiết kế và chế tạo bộ lọc độ cứng cho nước cấp của máy cất nước. Chủ nhiệm: Huỳnh Thị Ấu, năm 2016.

[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng quy trình định lượng florua trong dung dịch nước bằng thuốc thử xylenol da cam theo phương pháp trắc quang. Chủ nhiệm: TS. Võ Anh Khuê, thành viên: KS. Huỳnh Thị Ấu, ThS. Lương Công Quang, năm 2017.

[4]. Sáng kiến cấp cơ sở: Xây dựng quy trình tái chế dầu nhờn thải quy mô phòng thí nghiệm. Chủ nhiệm: Đào Thị Sương, thành viên: Đào Thị Thúy Hằng, Huỳnh Thị Ấu, năm 2016.

[5] Đề tài cấp trường: Thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống xử lý nước thải chế biến thủy sản công suất 200 m3 nước thải/ngày đêm. Chủ nhiệm: TS. Võ Anh Khuê, thành viên: ThS. Huỳnh Thị Ấu, năm 2018.

[6]. Đề tài cấp trường: Nghiên cứu quy trình nhân giống cúc đại đóa và lan denrobium bằng công nghệ in vitro. Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thị Ngọc Nga, thành viên: THS. Lê Quốc Hội, ThS. Huỳnh Thị Ấu, năm 2019.

[7]. Sáng kiến cấp trường: Nghiên cứu sản xuất gel rửa tay khô. Chủ nhiệm: ThS. Huỳnh Thị Ấu, thành viên: TS. Võ Anh Khuê, năm 2020.

[8]. Sáng kiến cấp Tỉnh Phú Yên: Chế tạo thiết bị sản xuất dung dịch Anolyte. Chủ nhiệm: TS. Võ Anh Khuê, thành viên: ThS. Huỳnh Thị Ấu,năm 2020

VIII. CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC

– Trong nước:

[1]. Khảo sát một số chỉ tiêu nước ngầm ở thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa. Tác giả: Võ Anh Khuê, Huỳnh Thị Ấu, Dương Thị Minh Thư. Tập san trường cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa, số 14, năm 2016, trang: 20-23

[2. Xác định công thức và hằng số bền của phức Al3+ với xylenol da cam bằng phương pháp trắc quang. Tác giả: Võ Anh Khuê, Huỳnh Thị Ấu, Dương Thị Minh Thư. Tập san trường cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, số 14, năm 2016, trang: 53-60.

IX. GIÁO TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN

Gọi điện thoại
0905339749