ThS. Dương Vĩnh Nhiều

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ

– Địa chỉ: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 8, TP. Tuy Hòa, Phú Yên

– Điện thoại: 098.265.4545

– Email: nhieu.dcct@gmail.com

II. GIỚI THIỆU VỀ THS. DƯƠNG VĨNH NHIỀU

ThS-NCS. Dương Vĩnh Nhiều

Giáo viên Dương Vĩnh Nhiều tốt nghiệp ngành Kỹ thuật địa chất (Địa chất công trình – Địa chất thủy văn) trường Đại học Khoa học – Đại học Huế năm 2011. Kinh nghiệm làm việc: Thí nghiệm đất đá và vật liệu xây dựng; Giám sát khảo sát địa chất công trình; Khảo sát và đánh giá điều kiện địa chất công trình. Kinh nghiệm giảng dạy: Phụ trách giảng dạy các môn chuyên ngành Kỹ thuật địa chất như: Cơ học đất; Khảo sát địa chất công trình; Thí nghiệm Cơ học đất; Thực tập địa chất đại cương, địa chất cấu tạo.

III. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

1) Đại học
Tốt nghiệp ĐH năm 2011; Chuyên ngành: Địa chất công trình – Địa chất thủy văn

Tại: Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế.

2) Thạc sĩ
Tốt nghiệp thạc sĩ năm 2018; Chuyên ngành: Kỹ thuật địa chất

Tại: Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế.

3) Tiến sĩ

Đang học; Chuyên ngành: Kỹ thuật địa chất và xây dựng

Tại: Suranaree university of Technology (Thailand)

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

09/2011- hiện nay: Giáo viên khoa Công nghệ Hóa-Tài nguyên và Môi trường, trường cao đẳng Công Thương miền Trung.

IV. CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY

[1] Cơ học đất, Ngành: CN Kỹ thuật địa chất. Năm bắt đầu dạy: 2012. Đối tượng: Sinh viên năm 1.

[2] Khảo sát địa chất công trình, Ngành: CN Kỹ thuật địa chất. Năm bắt đầu dạy: 2012. Đối tượng: Sinh viên năm 2.

[3] Thí nghiệm cơ học đất, Ngành: CN Kỹ thuật địa chất. Năm bắt đầu dạy: 2012. Đối tượng: Sinh viên năm 1.

[4] Thí nghiệm vật liệu xây dựng, Ngành: CN Kỹ thuật địa chất. Năm bắt đầu dạy: 2012. Đối tượng: Sinh viên năm 2.

[5] Thực tập địa chất đại cương và địa chất cấu tạo, Ngành: CN Kỹ thuật địa chất. Năm bắt đầu dạy: 2012. Đối tượng: Sinh viên năm 1.

[6] Ứng dụng tin học trong địa chất công trình, Ngành: CN Kỹ thuật địa chất. Năm bắt đầu dạy: 2012. Đối tượng: Sinh viên năm 2.

VI. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Địa chất công trình và tai biến địa chất; Vật liệu xây dựng tái chế ứng dụng trong xây dựng và giao thông.

VII. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

VIII. CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC

IX. GIÁO TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN

Gọi điện thoại
0905339749