Cử nhân Phạm Minh Tốt

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ

– Địa chỉ: KP. Mỹ Lệ Đông, TT. Phú Thứ, H. Tây Hòa, T.Phú Yên

– Điện thoại: 0968.033.007

– Email: phamminhtot@gmail.com

II. GIỚI THIỆU VỀ GIẢNG VIÊN PHẠM MINH TỐT

cong-nghe-ky-thuat-trac-dia

Cử nhân Phạm Minh Tốt

Giảng viên Phạm Minh Tốt tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ năm 2016. Giảng viên Phạm Minh Tốt có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy ngành Trắc địa, Quản lí đất đai và đã thực hiện nhiều dự án về lĩnh vực Đo đạc bản đồ địa chính, Khảo sát địa hình, Trắc địa công trình.

III. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1) Đại học
Tốt nghiệp ĐH năm 2016; Chuyên ngành: Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ; Tại: Trường Đại học Khoa học Huế – Đại học Huế

2) Thạc sĩ

3) Tiến sĩ
IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

09/2006- 09/2008: Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Tứ Thiện

09/2008- 10/2010: Tổ trưởng nội nghiệp Công ty TNHH Tư vấn- Khảo sát – Thiết kế Miền Trung

10/2010- hiện nay: Giảng viên khoa Công nghệ Hóa-Tài nguyên và Môi trường, trường Cao đẳng Công Thương miền Trung.

V. CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY

[1] Thực tập Trắc địa cơ sở, Ngành: CN Kỹ thuật Trắc địa, Năm bắt đầu dạy: 2010, Đối tượng: Sinh viên năm 2.

[2] Thực tập Trắc địa cao cấp, Ngành: CN Kỹ thuật Trắc địa, Năm bắt đầu dạy: 2011, Đối tượng: Sinh viên năm 3.

[3] Thực tập Trắc địa công trình, Ngành: CN Kỹ thuật Trắc địa, Năm bắt đầu dạy: 2011, Đối tượng: Sinh viên năm 5.

[4] Tin học Trắc địa, Ngành: CN Kỹ thuật Trắc địa, Năm bắt đầu dạy: 2011, Đối tượng: Sinh viên năm 3.

[5] Đo đạc điện tử, Ngành: CN Kỹ thuật Trắc địa, Năm bắt đầu dạy: 2014, Đối tượng: Sinh viên năm 1.

[6] Trắc địa công trình, Ngành: CN Kỹ thuật Trắc địa, Năm bắt đầu dạy: 2017, Đối tượng: Sinh viên năm 3.

[7] Thực tập đo đạc địa chính, Ngành: Quản lí đất đai, Năm bắt đầu dạy: 2017, Đối tượng: Sinh viên năm 2.

[8] Tin học quản lí đất đai, Ngành: Quản lí đất đai, Năm bắt đầu dạy: 2015, Đối tượng: Sinh viên năm 3.

Khen thưởng

[1] Giấy khen của Hiệu trưởng năm 2019.

VI. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Trắc địa – Bản đồ và Đo đạc địa chính

VII. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng mạng lưới quan trắc lún. Chủ nhiệm: ThS. Trần Quang Thành, thành viên: CN. Phạm Minh Tốt, năm 2015.

[2] Sáng kiến cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống mốc khống chế trắc địa phục vụ học sinh sinh viên thực hành. Tác giả: Phạm Minh Tốt, năm 2018

VIII. CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC

– Trong nước:

– Quốc tế:

IX. GIÁO TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN

Gọi điện thoại
0905339749