*** Khoa Công nghệ Hóa – Tài nguyên & Môi trường ***
Địa chỉ: Văn phòng khoa: 303 nhà C1 – Cơ sở 1, 261 Nguyễn Tất Thành, Phường 8 – TP Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0905339749
Email: voanhkhue1980@gmail.com